Ekologiczne mleko następne 1

Ważna wskazówka

Karmienie piersią jest najlepszą metodą karmienia niemowląt. Skład mleka matki ma zawsze idealną dla niemowlęcia kombinację składników odżywczych i chroni je przed alergiami oraz chorobami. Dodatkowo wzmocniona zostaje więź dziecka z matką. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia i firma Holle zalecają przez pierwsze sześć miesięcy wyłączne karmienie piersią, a następnie dalsze karmienie piersią równocześnie ze stosowaniem dostosowanej do wieku dziecka i zrównoważonej diety uzupełniającej. Zrównoważona dieta podczas ciąży oraz karmienie piersią sprzyjają wytwarzaniu mleka. Wczesne i regularne przystawianie dziecka do piersi pobudza wytwarzanie pokarmu.

Jeżeli niemowlę potrzebuje dodatkowego pokarmu lub nie ma możliwości (wystarczającego) karmienia piersią, należy zasięgnąć informacji od pracowników służby zdrowia (np. pediatry, położnej lub w poradni dla matek i ojców, czy poradni laktacyjnej) na temat dalszych metod postępowania. Stosowanie mleka modyfikowanego może pogorszyć rezultaty karmienia piersią. Decyzja o rezygnacji z karmienia piersią jest w dużej mierze nieodwracalna.

Czy życzą sobie Państwo więcej informacji na temat mleka modyfikowanego?


tak, dalej nie, wstecz