Jakość Demeter

Jakość ogólna dzięki pracy z naturą

Żywność opatrzona etykietą Demeter uprawiana jest według surowych standardów rolnictwa biodynamicznego – w zgodzie z naturą. Rolnicy biodynamiczni wyznają podejście ekologiczne, które wykorzystuje holistyczne cechy cyklu upraw. Każdy element – ziemia, nasiona, rośliny, zwierzęta czy ludzie – odgrywa ważną rolę w systemie rolniczym. Każdy z tych elementów wspomaga i umacnia inne, a przez to tworzy gospodarstwo, które jest naturalnym i samodzielnym organizmem żywym.
Stosowanie pestycydów chemicznych i syntetycznych, jak również nawozów i modyfikacji genetycznych w rolnictwie biodynamicznym jest surowo zabronione, podobnie jak dodawanie składników nieznanego pochodzenia podczas procesu przetwórczego.

Dzięki konsekwentnemu i holistycznemu podejściu rolnictwo spod znaku Demeter jest naprawdę wyjątkowe, ponieważ poprzez stosowanie biodynamicznych metod upraw zwraca naturze więcej, niż od niej bierze.

90 biodynamicznych lat i perspektywy na przyszłość

W 2014 roku firma Demeter świętuje wielki jubileusz: W 1924 roku, w Kobierzycach (Koberwitz), Rudolf Steiner wygłosił dla zainteresowanych rolników odczyt, który jako „Kurs rolnictwa” stał się podstawą gospodarki rolnej firmy Demeter. Dzisiaj, a więc 90 lat później, ok. 1400 rolników oraz ponad 330 przetwórców w Niemczech prowadzi uprawy rolne według zasad gospodarki biodynamicznej. Demeter jako marka żywności BIO o zasięgu międzynarodowym, ma przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Od Argentyny aż po Węgry, w ok. 50 krajach świata, 8000 rolników w biodynamiczny sposób zarządza powierzchnią o wielkości niemal 160 000 ha zgodnie z wytycznymi firmy Demeter. Więcej informacji na stronach Demeter poświęconych jubileuszowi.