Mięso z certyfikatem Demeter

Wysoka jakość dzięki poszanowaniu natury

Chów zwierząt odgrywa istotna rolę w gospodarstwie biodynamicznym. Demeter jest jedynym stowarzyszeniem producentów ekologicznych, które surowo reguluje zasady chowu zwierząt, a tym samym zapewnia konsekwentne postępowanie.
Demeter wyznacza standardy odnośnie do wszystkiego, co dotyczy godnego traktowania zwierząt. I tak na przykład krowom objętym patronatem Demeter nie usuwa się rogów, co oszczędza zwierzętom związanego z tym zabiegiem bólu. Stowarzyszeni z Demeter rolnicy hołdują przekonaniu, że najważniejsze dla pozytywnego rozwoju całego organizmu, jakim jest gospodarstwo, są integralność i nietykalność wszystkich żyjących tam istot.

Kryteria chowu zwierząt stowarzyszenia Demeter:

  • chów w warunkach odpowiednich dla danego gatunku, na wystarczającej powierzchni i z wybiegiem
  • ochrona zwierząt poprzez respektowanie zwierzęcia jako integralnej całości, a co za tym idzie rezygnacja z usuwania rogów czy przycinania dziobów
  • stosowanie w 100 % ekologicznej karmy, w dużej mierze pochodzącej z własnego gospodarstwa
  • preferowanie naturalnych sposobów leczenia w przypadku chorób
  • zachowanie wysokiej jakości podczas obróbki