Mięso z certyfikatem Demeter

Wysoka jakość dzięki poszanowaniu natury

Chów zwierząt odgrywa istotna rolę w gospodarstwie biodynamicznym. Demeter jest jedynym stowarzyszeniem producentów ekologicznych, które surowo reguluje zasady chowu zwierząt, a tym samym zapewnia konsekwentne postępowanie.
Demeter wyznacza standardy odnośnie do wszystkiego, co dotyczy godnego traktowania zwierząt. I tak na przykład krowom objętym patronatem Demeter nie usuwa się rogów, co oszczędza zwierzętom związanego z tym zabiegiem bólu. Stowarzyszeni z Demeter rolnicy hołdują przekonaniu, że najważniejsze dla pozytywnego rozwoju całego organizmu, jakim jest gospodarstwo, są integralność i nietykalność wszystkich żyjących tam istot.

Kryteria chowu zwierząt stowarzyszenia Demeter:

  • chów w warunkach odpowiednich dla danego gatunku, na wystarczającej powierzchni i z wybiegiem
  • ochrona zwierząt poprzez respektowanie zwierzęcia jako integralnej całości, a co za tym idzie rezygnacja z usuwania rogów czy przycinania dziobów
  • stosowanie w 100 % ekologicznej karmy, w dużej mierze pochodzącej z własnego gospodarstwa
  • preferowanie naturalnych sposobów leczenia w przypadku chorób
  • zachowanie wysokiej jakości podczas obróbki

 

Jakość dzięki standardom w etycznym traktowaniu zwierząt

Firma Holle już od wielu lat nabywa mięso drobiowe od gospodarstwa certyfikowanego przez Freiland Puten Farenzhausen GmbH. Zarządzający firmą Carsten Bauck jest jednym z inicjatorów założonej w 2013 roku niemieckiej inicjatywy na rzecz ochrony drobiu hodowlanego – „Bruderhahn-Initiative” (BID), która stosuje się do kompleksowych ekologicznych i etycznych wymogów dotyczących chowu kur niosek oraz kur mięsnych.
Firma Holle wspiera niemiecką inicjatywę „Bruderhahn-Initiative” od 2013 roku, będąc zdeklarowanym odbiorcą mięsa z hodowli Bruderhahn. Od marca 2014 roku firma Holle używa do produkcji ekologicznych słoiczków z mięsem drobiowym wyłącznie mięsa z kurcząt pochodzących z hodowli firm stowarzyszonych z niemiecką inicjatywą „Bruderhahn-Initiative”.

Nowe standardy, które kończą z nieetycznymi rozwiązaniami.

Niemiecka inicjatywa „Bruderhahn-Initiative” postawiła sobie za cel opracowanie alternatyw i etycznych rozwiązań dla jednostronnej hodowli w tradycyjnym przemyśle drobiarskim. Na przykład poprzez hodowlę ras zwierząt, które można wykorzystać w dwojaki sposób, przedłużenie czasu użytkowania lub tuczenia piskląt rodzaju męskiego kur niosek, które ze względów ekonomicznych zwykle zabijane są bezpośrednio po wykluciu.
Niemiecka inicjatywa „Bruderhahn-Initiative” podjęła istotny temat dotyczący piskląt rodzaju męskiego kur niosek i opracowała alternatywę odnośnie do postępowania z nimi: W hodowli pozostają wszystkie pisklęta kur niosek, nawet jeśli miałoby oznaczać to większe nakłady ekonomiczne.

Godło BID – gwarancja jakości niemieckiej inicjatywy „Bruderhahn-Initiative”

Godło niemieckiej inicjatywy „Bruderhahn-Initiative” jest nie tylko gwarantem hodowli piskląt rodzaju męskiego, lecz także kompleksowych ekologicznych oraz etycznych, powiązanych z hodowlą wymogów. Dzięki temu stosowana karma i warunki hodowli odpowiadają najwyższym wymogom dotyczącym godnej hodowli zwierząt. Znak BID oznacza jednak coś więcej ‒ całkowitą rezygnację ze stosowania antybiotyków.

Produkty noszące godło BID są gwarancją następujących kryteriów:

  • Pochodzą z hodowli stowarzyszonych z inicjatywą „Bruderhahn”
  • Nie zawierają antybiotyków
  • Ich jakość potwierdzona jest certyfikatem Demeter
  • Zwierzęta karmione były w 100% ekologiczną karmą
  • Zostały sprawdzone przez niezależny organ certyfikujący

Znaku BID używa się do znakowania wszystkich produktów (jaja i mięso), które są produkowane zgodnie z wytycznymi inicjatywy BID. Kontrola i certyfikacja odbywa się w niezależnych punktach kontroli. Za koordynację procesu certyfikacji odpowiada Gesellschaft für Ressourcenschutz (Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zasobów Naturalnych) (GFRS, DE ÖKO-039; www.gfrs.de).

Więcej informacji na temat projektu BID można znaleźć tutaj.

Najwyższa przejrzystość gwarancją najlepszej jakości

Gospodarstwo Bauckhof Klein Süstedt stawia sobie za cel zapewnienie maksymalnej przejrzystości swoich działań, np. przez zainstalowanie w kurnikach kamer internetowych, które umożliwią każdemu użytkownikowi przekonanie się o prowadzonej w godziwych warunkach hodowli kur w gospodarstwie Bauckhof.

Tutaj można przyjrzeć się pracy rolnika w kurniku: Link do kamery internetowej w kurniku stowarzyszonym z inicjatywą Bruderhahn w gospodarstwie Bauckhof Klein Süstedt.

Motywy konsekwentnej rezygnacji z mięsa z indyka

Z powodów etycznych gospodarstwo Bauckhof zadecydowało o zainicjowaniu projektu niemieckiej inicjatywy „Bruderhahn-Initiative”. Z tej samej przyczyny Carsten Bauck, od którego firma Holle od wielu lat nabywa mięso drobiowe z certyfikatem Demeter, również zaprzestał hodowli indyków. Uzasadnia to fakt, że chów obecnie dostępnych ras indyków, hodowanych dla uzyskania mięsa z ich piersi, pomimo największych starań nie pozwalał na to, by w 100% spełnić wymogi etyczne. Dlatego też firma Holle wycofała ze swojej oferty produkty zawierające mięso z indyka. Od marca 2014 roku do produkcji ekologicznych słoiczków firmy Holle używa się wyłącznie mięsa drobiowego z hodowli stowarzyszonych z niemiecką inicjatywą „Bruderhahn-Initiative”.

Aby uzyskać informacje na temat rezygnacji z chowu indyków mającego certyfikat Demeter dostawcy mięsa drobiowego Bauckhof Klein Süstedt, należy kliknąć tutaj.