Certyfikaty / zaświadczenia

Dla Państwa informacji udostępniamy do pobrania nasze różne certyfikaty oraz zaświadczenia w formacie PDF.

Tutaj można pobrać w formacie PDF nasz certyfikat Demeter. Należy kliknąć ilustrację.

Tutaj można pobrać w formacie PDF nasz certyfikat potwierdzający ekologiczną produkcję (zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem odnośnie do produkcji ekologicznej). Należy kliknąć ilustrację.

You can download our CO2-neutrality Certificate here as PDF.