Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, które wchodzi w życie w Europie z dniem 25.05.2018, oraz ustawą zasadniczą Szwajcarii i zapisami szwajcarskiej federalnej ustawy o ochronie danych każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności oraz do ochrony swoich danych osobowych przed nadużyciem. Stosujemy się do powyższych zapisów. Dane osobowe traktowane są z zachowaniem ścisłej poufności i nie są sprzedawane ani też udostępniane osobom trzecim. Szwajcarski zleceniobiorca (usługodawca) zobowiązany jest zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie danych do ochrony danych osobowych przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Wymóg ten określony jest bliżej przez zapisy art. 8-10 ustawy o ochronie danych.

W ramach ścisłej współpracy z naszymi dostawcami usług hostingowych dokładamy wszelkich starań, by zapewnić możliwie najlepszą ochronę baz danych przed dostępem ze strony osób trzecich, utratą, naruszeniem lub fałszerstwem. Należy pamiętać, że transmisja danych poprzez Internet wykazuje luki bezpieczeństwa, a tym samym nie jest możliwa kompletna ochrona przed dostępem ze strony osób trzecich.

Pliki cookies

W naszym serwisie korzystamy z tzw. Plików cookies dla rozpoznawania przypadków wielokrotnego korzystania z naszej oferty przez tego samego użytkownika/właściciela łącza internetowego. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, jakie przeglądarka internetowa umieszcza i zapisuje na dysku Państwa komputera. Służą one do optymalizacji naszego serwisu internetowego oraz naszych ofert. Chodzi przy tym zazwyczaj o tzw. Sesyjne pliki cookies, które po zakończeniu Państwa wizyty w naszym serwisie zostają ponownie usunięte. Jednak pliki cookies zawierają częściowo informacje służące ponownej automatycznej identyfikacji. Jest to możliwe dzięki zapisanemu w plikach cookies adresowi IP.  Natychmiast po pobraniu adresu IP, jeszcze przed zapisaniem na dysku, następuje jego anonimizacja. Oznacza to, że adresy IP zapisywane są w sposób zanonimizowany po zakodowaniu trzech ostatnich miejsc.

Uzyskane w ten sposób informacje służą optymalizacji naszych ofert oraz umożliwianiu wygodniejszego dostępu do naszych stron.
Użytkownik może uniemożliwić instalację plików cookies poprzez zdefiniowanie stosownych ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Należy pamiętać, że rezygnacja z zapisu plików cookies może ewentualnie skutkować brakiem możliwości skorzystania z pełnej funkcjonalności naszego serwisu.

Kontakt

Użytkownicy naszego serwisu mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego. W takim przypadku dane przekazane przez Użytkownika zapisane zostają w celu przetworzenia przesłanej przez niego informacji kontaktowej. Przekazanie danych osobom trzecim następuje wyłącznie wówczas, jeśli ponownie wyrażono na to jednoznacznie zgodę w danym formularzu. Nie przeprowadza się również porównania pobranych danych z tymi, które ewentualnie zostały pobrane przez inne komponenty naszego serwisu.

Newsletter

Wpisanie się w serwisie Holle baby food AG i/ lub Holle Babyclub.de/ Holle Babyclub.ch na listę abonentów newslettera oznacza wyrażenie zgody na regularne przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat następującego asortymentu produktów: żywienie niemowląt, porady zdrowotne, nowości związane z tematyką rozwoju niemowląt, informacje ogólne na temat żywienia. Wyrażoną dla Holle baby food AG zgodę można w każdej chwili odwołać, dane osobowe użytkownika zostaną wówczas natychmiast usunięte.

Naszym partnerem do wysyłki biuletynu jest firma CleverReach GmbH & Co. KG w 26180 Rastede, Niemcy (info@cleverreach.com). Twoje dane osobowe będą tam przetwarzane zgodnie z ustawą RODO i bezpiecznie szyfrowane.

Korzystanie z narzędzia do analizy statystyk Google-Analytics z funkcją anonimizacji

Korzystamy z narzędzia do analizy statystyk serwisów internetowych Google-Analytics firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej poniżej firmą „Google”. Narzędzie Google-Analytics wykorzystuje tzw. Pliki cookies: pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku komputera użytkownika, umożliwiając tym samym analizę sposobu korzystania z danego serwisu.

Informacje pozyskane za pomocą plików cookies, na przykład godzina, miejsce oraz częstotliwość korzystania z danej strony internetowej, a także adres IP użytkownika, przesyłane są do USA i tam przechowywane. W naszym serwisie korzystamy z narzędzia do analizy statystyk serwisów internetowych Google-Analytics z funkcją anonimizacji adresu IP. Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym następuje skrócenie adresów IP użytkowników naszego serwisu, a tym samym ich anonimizacja.

Firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy statystycznej korzystania z naszych stron internetowych, opracowania raportów aktywności internetowej oraz świadczenia innych powiązanych z korzystaniem z serwisu internetowego oraz Internetu usług. Firma Google udostępnia ewentualnie te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane ustawowo lub jeśli osoby trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie firmy Google.

Wedle deklaracji firmy Google nie będzie ona w żadnym wypadku kompilować adresów IP użytkowników z innymi posiadanymi przez siebie danymi. Użytkownik może uniemożliwić instalację plików cookies poprzez zdefiniowanie stosownych ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Należy pamiętać, że rezygnacja z zapisu plików cookies może ewentualnie skutkować brakiem możliwości skorzystania z pełnej funkcjonalności naszego serwisu.

Ponadto firma Google oferuje dla najbardziej popularnych przeglądarek internetowych opcję dezaktywacji, która zapewnia większą kontrolę nad tym, jakie dane są gromadzone i przetwarzane przez firmę Google. Aktywacja tej opcji skutkuje zaprzestaniem przesyłania jakichkolwiek informacji na temat korzystania ze stron internetowych do Google Analytics. Nie powoduje to jednak zaprzestania przesyłania informacji do naszego serwisu lub do innych ewentualnie wykorzystywanych przez nas serwisów do analizy statystycznej korzystania z naszych stron internetowych. Bliższe informacje na temat udostępnionej przez firmę Google opcji dezaktywacji oraz włączenia tej opcji można znaleźć pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Korzystanie z komponentów serwisu YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych

Na naszych stronach internetowych korzystamy z komponentów (materiały wideo) przedsiębiorstwa YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, należącego do firmy Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Stosujemy przy tym oferowany przez serwis YouTube „- rozszerzony tryb ochrony danych -”.

W przypadku wywołania strony internetowej, na której umieszczony jest materiał wideo, nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube, zaś treść przedstawiona zostaje poprzez przesłanie powiadomienia do serwera użytkownika na stronie internetowej. Zgodnie z informacjami serwisu YouTube w „- rozszerzonym trybie ochrony danych -” do serwera YouTube przesyłane są wyłącznie dane informujące o tym, jakie strony internetowe zostały wywołane podczas oglądania wideo.

Jeśli użytkownik jest przy tym jednocześnie zalogowany do serwisu YouTube, informacje te przyporządkowane zostaną do konta użytkownika w serwisie YouTube. Aby do tego nie dopuścić, należy przed odwiedzeniem naszego serwisu internetowego wylogować się z konta w serwisie YouTube.

Bliższe informacje na temat ochrony danych w serwisie YouTube zostały udostępnione przez firmę Google pod poniższym linkiem:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Informacja/ Odwołanie udzielonej zgody/ Usunięcie danych

Zgodnie z zapisami federalnej ustawy o ochronie danych użytkownik naszego serwisu uprawniony jest do zwrócenia się do nas z prośbą o nieodpłatne udzielenie informacji na temat gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, blokowania dostępu, usunięcia lub odwołania udzielonej zgody. Należy pamiętać, że każdy użytkownik naszego serwisu uprawniony jest do domagania się sprostowania błędnych danych lub też do usunięcia danych osobowych, o ile żądanie to nie pozostaje w sprzeczności z ustawowym zapisem o obowiązku przechowywania danych.

Inspektor ochrony danych:  Thomas Hornfeck   THornfeck@holle.ch