Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja ogólna i informacje obowiązkowe

Na podstawie Rozporządzenia UE -RODO, które od 25.05.2018 r. będzie skuteczne na terenie Europy, oraz na podstawie art. 13 szwajcarskiej Konstytucji Federalnej (Bundesverfassung) i ustawy o ochronie danych osobowych Konfederacji Szwajcarskiej (Datenschutzgesetz), każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych. Stosujemy się do tych przepisów. Dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Na mocy art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych szwajcarski zleceniobiorca (dostawca usług) jest zobowiązany do ochrony danych osobowych poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. To wymaganie zostało szczegółowo opisane w w art. 8 - 10 ustawy o ochronie danych osobowych.

W ścisłej współpracy z naszymi dostawcami usług hostingowych dokładamy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu chronić bazy danych przed nieautoryzowanym dostępem ze strony osób trzecich, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub fałszowaniem. Zwracamy uwagę na fakt, że przesyłanie danych przez Internet jest obarczone lukami w zabezpieczeniach. Z tego powodu pełna ochrona przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych na tej stronie internetowej jest

Holle baby food AG
Lörracherstrasse 50
CH-41 Riehen

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych wymagają Państwa jednoznacznej zgody. Wycofanie udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Aby wycofać udzieloną zgodę wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczas przetworzonych danych.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Jako osoby zainteresowane macie Państwo, w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, prawo do złożenia odwołania do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych jest krajowy inspektor danych osobowych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Pod poniższym linkiem znajduje się lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Są Państwo uprawnieni do przekazywania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, do Państwa lub do osób trzecich. Dane są udostępniane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych osobowych, wtedy nastąpi to jedynie w technicznie wykonalnym zakresie.

Prawo powiadamiania, poprawiania, blokowania i usuwania danych osobowych

W każdej chwili, w ramach obowiązujących przepisów prawa, mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat zapisanych danych osobowych, pochodzenia danych, odbiorców danych oraz celu przetwarzania danych, a także - jeżeli dotyczy - prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W przypadku pytań związanych z powyższymi kwestiami, a także w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając ze sposbów kontaktu podanych w stopce redakcyjnej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, które wysyłacie Państwo do nas jako operatora strony internetowej, stosujemy na naszej stronie internetowej szyfrowania SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać oznaczeniu "https://" na pasku adresu przeglądarki i symbolu kłódki w tym pasku.

Pliki logów serwera

W plikach logów serwera dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to następujące informacje:

  • Informacje o stronie odwiedzanej w naszej domenie
  • Data i godzina wysłania zapytania do serwera
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą zapisywane wraz z Państwa danymi kontaktowymi w celu umożliwienia przetworzenia Państwa zapytania lub udostępnienia ich do dalszych zapytań. Bez Państwa zgody te dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Aby wycofać udzieloną zgodę wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczas przetworzonych danych.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na ich przechowywanie lub do momentu, gdy ich przechowywanie stanie się zbędne. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Dane związane z newsletterem

W celu wysyłania naszego newslettera potrzebujemy Państwa adresu e-mail. Weryfikacja podanego adresu e-mail jest konieczna. Ponadto należy wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane  nie są zbierane lub są udostępniane dobrowolnie. Te dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Dane wprowadzone podczas zamawiania newslettera będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy przesłanie nieformalnej wiadomości e-mail lub rezygnacja z subskrypcji poprzez kliknięcie na odsyłacz "Anuluj subskrypcję" w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczas przetworzonych danych.

W przypadku rezygnacji z newslettera następuje usunięcie danych podanych podczas subskrypcji. Jeżeli te dane miałby zostać przekazane do innych celów lub do innego miejsca, wtedy pozostają one u nas.

CleverReach

Do wysyłania newsletterów używamy usługi CleverReach. Dostawcą tej usługi jest firma CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Dzięki tej usłudze możemy organizować i analizować wysyłkę newslettera. Dane, które podają Państwo podczas subskrypcji newslettera (np. Państwa adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach. Serwery znajdują się na terenie Niemiec.

Wysyłanie newsletterów przez usługę CleverReach pozwala nam na analizę zachowań odbiorcy newslettera. Analiza pokazuje między innymi, ilu odbiorców otworzyło swój newsletter i z jaką częstotliwością klikano na linki w newsletterze. CleverReach wspiera śledzenie konwersji, która pozwala przeanalizować, czy wcześniej zdefiniowana akcja (np. zakup produktu) wydarzyła się po kliknięciu na link. Szczegółowe informacje na temat analizy danych przez CleverReach można znaleźć pod adresem https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy przesłanie nieformalnej wiadomości e-mail lub rezygnacja z subskrypcji poprzez kliknięcie na odsyłacz "Anuluj subskrypcję" w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczas przetworzonych danych.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na analizę przez usługę CleverReach, wtedy musicie Państwo zrezygnować z newslettera. W celu zrezygnowania z newslettera wystarczy przesłanie nieformalnej wiadomości e-mail lub rezygnacja z subskrypcji poprzez kliknięcie na odsyłacz "Anuluj subskrypcję" w newsletterze.

W przypadku rezygnacji z subskrypcji dane wprowadzone podczas subskrypcji zostaną usunięte z naszych serwerów oraz z serwerów CleverReach.  Jeżeli te dane miałby zostać przekazane do innych celów lub do innego miejsca, wtedy pozostają one u nas.

Szczegóły dotyczące polityki prywatności CleverReach można znaleźć na stronie https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Przetwarzanie zleceń

W celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, zawarliśmy z firmą CleverReach umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

YouTube

W celu integracji i wyświetlania treści wideo nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki od YouTube. Administratorem portalu video jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, następuje  nawiązanie połączenia z serwerami YouTube. W ten sposób YouTube wie, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.

Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, wtedy YouTube może bezpośrednio połączyć Państwa zachowanie z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec wcześniej się wyługowując.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies (ciasteczka)

Nasza strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa przechowuje w Państwa  urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam ulepszać naszą ofertę, czynić ją bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika.

Niektóre pliki cookie to "cookies sesyjne". Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji w przeglądarce. Natomiast inne rodzaje plików cookie pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub blokować ustawienia plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ustawianie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyk zakupów), następują na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operatorzy tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby w ten sposób zapewnić technicznie bezbłędne i sprawne świadczenia naszych usług. Jeżeli są ustawiane inne pliki cookie (np. dla funkcji analizy), wtedy zostały one opisane w specjalnej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Google Analytics

Nasza strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa "plików cookie". Są to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane w oparciu o pliki cookie i dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Zazwyczaj ten serwer znajduje się na terenie USA.

Ustawienie plików cookie Google Analytics następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operatorzy tej strony internetowej mamy  a uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej oferty internetowej i ewentualnie również reklam.

Anonimizacja IP

Używamy Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji adresu IP. Gwarantuje to, że przed wysłaniem do USA, Google skraca Państwa adres IP, jeżeli pochodzi on z krajów  członkowskich Unii Europejskiej lub z innych państw, które podpisały umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach Google może wysłać pełny adres IP do serwera w USA i tam go skrócić. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania z witryny, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia nam  innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wtyczka do przeglądarki

Ustawianie plików cookie przez przeglądarkę internetową może zostać zablokowane. Jednak taka blokada może ograniczyć niektóre funkcjonalności naszej strony internetowej. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych dotyczących sposobu korzystania przez Państwa z strony internetowe i  przetwarzanie ich przez Google. Dotyczy to również Państwa adresu IP. Aby to zrobić, należy pobrać i zainstalować wtyczkę, która jest dostępna pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec zbierania danych

Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics klikając na poniższy odsyłacz. W ten sposób zostanie ustawiony plik cookie "opt-out", który uniemożliwi zbieranie Państwa danych podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie: wyłączenie Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Thomas Hornfeck
Lörracherstrasse 50
CH-4125 Riehen

E-mail: THornfeck@holle.ch

Żródło: Konfigurator Ochrony Danych mein-datenschutzbeauftragter.de