Przydatne informacje

Informacje kontaktowe:

Holle baby food AG

Lörracherstrasse 50

4125 Riehen
Szwajcaria

Telefon: +41 (0)61 555 07 00
Faks: +41 (0)61 555 07 09

E-mail: babyfood@holle.ch
Witryna internetowa: www.holle.ch; www.babyclub.de

Stopka redakcyjna

Holle baby food AG  |  Lörracherstrasse 50  |  4125 Riehen  |  Szwajcaria

Rejestr handlowy miasta Bazylei, rejestr główny: CH-270.4.001.683-6

Szwajcarski numer VAT: CHE-105.068.738

Numer identyfikacji podatkowej DE 812979428

Numer kontrolny Eco DE-ÖKO-001

Nota prawna

Firma Holle baby food AG jest operatorem serwisu internetowego www.holle.ch.

Na naszych stronach oferujemy między innymi porady i informacje dotyczące zdrowia i żywienia człowieka. Niniejszy poradnik opracowaliśmy zgodnie z najlepszym stanem naszej wiedzy. Wszystkie dane są dostępne na naszej stronie internetowej wyłącznie w celu ogólnoinformacyjnym i nie mogą być traktowane jako informacje dostarczane w ramach świadczenia usług konsultacyjnych w kwestiach żywienia lub zdrowia. Poradnika nie wolno wykorzystywać w zastępstwie konsultacji u specjalistów, np. lekarzy czy dietetyków. Nie możemy również wykluczyć ewentualnych błędów literowych czy niejasności. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnianych informacji.

Wyłącza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, odnoszące się do szkód natury materialnej lub niematerialnej, które zostały spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem oferowanych informacji, względnie wykorzystaniem informacji błędnych lub niekompletnych, o ile ze strony autora nie zaistniało udowodnione zawinienie umyślne lub zawinienie wynikające z rażącego zaniedbania. W przypadku umieszczenia na naszych stronach niesprawdzonych informacji lub błędów, lub naruszenia praw stron trzecich, odpowiedzialność firmy Holle będzie dotyczyć wyłącznie przypadków udowodnionego zawinienia wynikającego z rażącego zaniedbania.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania poszczególnych elementów lub całej strony internetowej bez uprzedzenia oraz do tymczasowego lub stałego zaniechania publikacji strony internetowej.

Serwis internetowy zawiera odnośniki do innych serwisów. Następujące informacje dotyczą wszystkich odnośników umieszczonych na naszych stronach: nie mamy żadnego wpływu na kształt i treści stron zewnętrznych, których odnośniki zostały umieszczone na naszej stronie internetowej. Pomimo stałej kontroli publikowanych informacji nie jesteśmy w stanie odpowiadać za treści stron zewnętrznych. Za treść tych stron odpowiada wyłącznie podmiot zarządzający stronami. Dlatego zrzekamy się odpowiedzialności za udostępniane w naszym serwisie treści stron zewnętrznych i nie traktujemy ich jako własnych.

Wszystkie teksty opublikowane na naszych stronach są chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub wykorzystanie jakiejkolwiek ich części wymaga uzyskania pisemnej zgody i podania informacji o autorze. Naruszenia powyższych zapisów będą karane.