Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój od samego początku

Ponad 80 lat temu rozpoczęliśmy w Holle produkcję żywności dla niemowląt z surowców opatrzonych certyfikatem Demeter. Jesteśmy świadomi, że na nas – jako producencie żywności dla niemowląt – ciąży szczególna odpowiedzialność: za środowisko naturalne, nasze dzieci i ich przyszłość. Dlatego od dawna do najważniejszych wartości w naszym przedsiębiorstwie należy zrównoważona gospodarka i zaangażowanie społeczne. W naszej działalności kierujemy się tym, aby również przyszłe pokolenia mogły żyć w czystym środowisku. Konkretnie oznacza to, że podejmujemy wiele wysiłków, a także angażujemy się w różnorodne projekty, które przyczyniają się do tego, że działalność firmy Holle coraz bardziej realizuje cele zrównoważonego rozwoju.

Przeprowadzając analizę istotności, zidentyfikowaliśmy sześć obszarów, wokół których koncentruje się nasza działalność jako przedsiębiorstwa i które dla nas i naszych interesariuszy mają największe znaczenie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju obecnie i w przyszłości. Aby przedstawić obrazowo te obszary i łatwiej informować o naszych osiągnięciach w każdym z nich, zaprojektowaliśmy symbol: kłos zrównoważonego rozwoju. Widnieje on także na opakowaniach naszych produktów i zostanie jeszcze raz dokładnie omówiony w najbliższym raporcie zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z mottem „Przygotować podłoże” angażujemy się w ochronę klimatu na świecie.
Od początku 2013 roku kompensujemy emisje równoważnika CO2e, powstające podczas produkcji naszego mleka modyfikowanego dla niemowląt. Ponadto od listopada 2014 roku wszystkie kaszki zbożowe Holle oraz kaszki mleczne Holle są neutralne pod względem emisji równoważnika CO2. Certyfikaty emisyjne otrzymujemy dzięki wdrożeniu biodynamicznych projektów kompostowych Soil & More w Egipcie i RPA.
Poza tym popieramy różne projekty wspierające naturalną różnorodność zamiast inżynierii genetycznej.