Niemiecka inicjatywa Bruderhahn

Wspólnie dla dobra zwierząt: Firma Holle wspiera niemiecką inicjatywę „Bruderhahn-Initiative”.

Jako partner niemieckiej inicjatywy „Bruderhahn-Initiative” firma Holle angażuje się na rzecz bardzie etycznego chowu kur niosek. Inicjatywa „Bruderhahn-Initiative” postawiła sobie bowiem za cel położenie kresu nieetycznemu, bezużytecznemu zabijaniu piskląt rodzaju męskiego. Firma Holle wspiera niemiecką inicjatywę „Bruderhahn-Initiative”, nabywając mięso z hodowli stowarzyszonych z inicjatywą, z którego produkuje ekologiczne słoiczki z mięsem drobiowym.

Pierwsze słoiczki firmy Holle z mięsem drobiowym pochodzącym z hodowli stowarzyszonych z inicjatywą „Bruderhahn-Initiative” są dostępne od marca 2014 roku w handlu branżowym. W związku z tym zaprzestaje się stosowania mięsa z indyka. Do produkcji ekologicznych słoiczków firmy Holle z mięsem drobiowym używa się wyłącznie mięsa z gospodarstw stowarzyszonych z inicjatywą „Bruderhahn Initiative”.

3 nowe słoiczki ekologiczne firmy Holle z mięsem z kurcząt pochodzących z hodowli stowarzyszonych z inicjatywą „”

Dlaczego stosujemy mięso drobiowe wyłącznie pochodzące z hodowli stowarzyszonych z niemiecką inicjatywą „Bruderhahn Initiative”?

Firma Holle już od wielu lat nabywa mięso drobiowe od gospodarstwa certyfikowanego przez Demeter – Bauckhof Klein Süstedt. Zarządzający firmą Carsten Bauck jest jednym z inicjatorów założonej w 2013 roku niemieckiej inicjatywy na rzecz ochrony drobiu hodowlanego – „Bruderhahn-Initiative” (BID) – która stosuje się do kompleksowych ekologicznych i etycznych wymogów dotyczących chowu kur niosek.

Odnośnie do hodowli piskląt rodzaju męskiego uczestnicy projektu BID opracowali wytyczne, które opierają się na istniejących już wytycznych Bioland i Demeter. Hodowla, karma i warunki życia odpowiadają najwyższym wymogom dotyczącym hodowli właściwej dla danego gatunku. Znak BID oznacza jednak coś więcej ‒ całkowitą rezygnację ze stosowania antybiotyków.

Produkty noszące godło BID są gwarancją następujących kryteriów:

  • Pochodzą z hodowli stowarzyszonych z inicjatywą „Bruderhahn”
  • Nie zawierają antybiotyków
  • Ich jakość potwierdzona jest certyfikatem Demeter
  • Zwierzęta karmione były w 100% ekologiczną karmą
  • Zostały sprawdzone przez niezależny organ certyfikujący

Więcej informacji o motywach działania niemieckiej inicjatywy „Bruderhahn-Initiative”