Produkty neutralne pod względem emisji równoważnika CO2

Produkty neutralne pod względem emisji równoważnika CO2e

Zgodnie z mottem „Przygotować podłoże” angażujemy się w ochronę klimatu na świecie. Od początku 2013 roku kompensujemy emisje równoważnika CO2e, powstające podczas produkcji naszego mleka modyfikowanego dla niemowląt, poprzez biodynamiczne projekty kompostowe Soil & More w Egipcie i RPA. Ponadto od listopada 2014 roku wszystkie kaszki zbożowe Holle oraz kaszki mleczne Holle są neutralne pod względem emisji równoważnika CO2.

Określenie „neutralny pod względem emisji równoważnika CO2” oznacza, że cała droga produktu, począwszy od rolnika przez proces produkcyjny aż po transport do punktów sprzedaży hurtowej, odbywa się w sposób neutralny pod względem emisji równoważnika CO2. W Egipcie, dzięki naszej działalności od początku 2013 roku, 35 hektarów (350 000 metrów kwadratowych) pustyni rocznie jest przekształcanych w ziemię uprawną i użytkowanych w gospodarstwach ekologicznych. Odpowiada to powierzchni ok. 45 boisk do piłki nożnej (wg normy FIFA). W RPA od początku 2008 roku odpady organiczne na skalę masową przetwarzane są na wysokiej jakości ziemię kompostową, co pozwala oszczędzić rocznie ok. 60 000 ton równoważnika CO2. Firma Holle działa tutaj od połowy 2013 roku.

Ślad węglowy (bilans CO2) mleka modyfikowanego Holle, kaszek zbożowych i mlecznych

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania produktów neutralnych pod względem emisji CO₂ było najpierw obliczenie przez firmę Soil & More International całkowitej emisji gazów cieplarnianych, powstającej podczas procesów wytwórczych (hodowla bydła mlecznego, uprawa zbóż), produkcji (przetwórstwo mleka, przetwórstwo zboża), transportu i logistyki oraz zarządzania przedsiębiorstwem (Holle baby food GmbH), aby następnie móc przejść do fazy drugiej, czyli zneutralizowania emisji poprzez tak zwane certyfikaty emisyjne. W styczniu 2013 roku rozpoczęliśmy proces od mleka modyfikowanego dla niemowląt Holle. Ponadto od listopada 2014 również kaszki zbożowe Holle i kaszki mleczne Holle są neutralne pod względem emisji C0₂.

Firma Soil & More zajmuje się również, m.in. zrównoważonym rolnictwem ekologicznym, zarządzając zakładami firm partnerskich z krajów rozwijających się, które w procesie aerobowym przetwarzają odpady ekologiczne, np. pozostałości po zbiorach, łodygi czy obornik, na wysokiej jakości kompost. W porównaniu z tradycyjnym spalaniem czy niekontrolowanym gniciem w procesie utleniania aerobowego uwalniany jest tylko ułamek konwencjonalnych gazów cieplarnianych. Dzięki wkładowi w zmniejszanie efektu cieplarnianego firma uzyskuje negocjowalne certyfikaty emisji.

Certyfikaty dotyczące projektu obniżenia CO2, jak również certyfikaty emisyjne wydawane są przez firmę TÜV Nord Cert GmbH i są zgodne z wymogami Organizacji Narodów Zjednoczonych. W celu zrekompensowania powstałej w wyniku wytwarzania produktów Holle emisji gazów cieplarnianych od początku 2013 roku wykorzystuje się certyfikaty emisyjne otrzymane za projekt przyczyniający się do redukcji emisji CO2 w SEKEM w Egipcie oraz od połowy 2013 roku certyfikaty emisyjne otrzymane za udział w projekcie Reliance w RPA. W ramach obydwu projektów biomasa przetwarzana jest w kontrolowanym procesie aerobowego kompostowania na wysokiej jakości humus. W Egipcie firma Soil & More wraz ze swoim egipskim partnerem, grupą Sekem, zarządza dwoma zakładami kompostowania. W RPA firma Soil & More, we współpracy z firmą Reliance, również wybudowała zakład kompostowania, którym obecnie zarządza samodzielnie firma Reliance. Tutaj kompostowane są organiczne odpady z miasta Kapsztad.

Kompostowanie dla ochrony klimatu

Przygotować podłoże – krok po kroku, przez wytworzenie humusu i zrównoważoną gospodarkę rolną

Gleby są jednym z największych naturalnych źródeł węgla Ziemi. Dzięki temu, w połączeniu z wieloma milionami mikroorganizmów, mogą tworzyć struktury fizyczne zapewniające efektywną gospodarkę wodą i gospodarkę substancjami odżywczymi. Jednak z drugiej strony problem gleby zostaje postawiony w centrum debaty o zmianie klimatu, ponieważ bez zrównoważonej ochrony gleb i ich rekonstrukcji nie da się zatrzymać procesu zmiany klimatu. Firma Holle wspiera projekty zakładów kompostowania realizowane przez firmę Soil & More, ponieważ są to nie tylko projekty mające na celu obniżenie emisji, ale koncentrują się na rozwoju zrównoważonych, urodzajnych gleb i w ten sposób przyczyniają się do wzrostu i zapewnienia ich produktywności oraz oszczędności wody.

Kompostowanie wspiera zrównoważoną gospodarkę rolną, która zapewnia zróżnicowane, pozytywne oddziaływanie na uprawiany grunt. Właściwie prowadzona zrównoważona gospodarka rolna nie tylko przyczynia się długofalowo do lepszego zaopatrzenia w żywność i oszczędzania cennych zasobów, takich jak woda. Zapewnia również niezliczonym rolnikom z dyskryminowanych regionów wiejskich pewne źródło utrzymania. To, co było dotychczas utylizowane jako odpad, zmienia się w wartościowy surowiec, który przyczynia się do zwiększenia dochodów, poprawy bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochrony środowiska i krajobrazów kulturowych. Wierzymy, że handel emisjami może w ten sposób wspierać zrównoważoną gospodarkę rolną.