Kompost z odpadów organicznych w RPA

Projekt zakładu kompostowania w RPA powstał w kwietniu 2008 roku jako wspólne przedsięwzięcie firmy Soil & More International oraz firmy Reliance Compost (Pty) Ltd pod nazwą „Soil & More Reliance”.

Koncepcja Reliance jest prosta: codziennie w Kapsztadzie powstaje nawet 800 ton odpadów organicznych, które z domów, ogrodów oraz całej aglomeracji kapsztadzkiej trzeba dostarczyć do 13 punktów zbiórki odpadów organicznych. We współpracy z małymi przedsiębiorstwami, z których większość bierze udział w programie „Black Economic Empowerment”, firma Reliance wykorzystuje na terenie punktów zbiórki duże sieczkarnie odpadów organicznych, które redukują objętość odpadów, tak aby ograniczyć późniejszy transport do głównego zakładu kompostowania do koniecznego minimum. W centralnym zakładzie kompostowania odpady organiczne są poddawane odpowiednio procesowi kompostowania przy wykorzystaniu kontrolowanej mikrobiologicznej metody kompostowania i zgodnie z wymogami standardów obowiązujących dla redukcji emisji. Zanim w ramach projektu Reliance zaczęto przetwarzać na dużą skalę odpady organiczne powstające w Kapsztadzie, już wcześniej, pod koniec lat 90. wykorzystywano odpady w rolnictwie. Później władze Kapsztadu po raz pierwszy zleciły rozpoczęcie kompostowania miejskich odpadów organicznych. Do tego czasu utylizowano miesięcznie prawie w 100% ponad 30 000 metrów sześciennych odpadów organicznych na dużych miejskich wysypiskach śmieci. Od chwili rozpoczęcia projektu Reliance w 2008 roku w zakładach kompostowania ponad 10 milionów metrów sześciennych odpadów organicznych przetworzono na wysokiej jakości ziemię, co pozwoliło zaoszczędzić niemal pół miliona ton równoważnika CO2.

 

Główny cel projektu Reliance to stworzenie nowego zielonego oblicza miasta. Projekty Reliance skierowane są przede wszystkim do mieszkańców miasta, konsumentów, rodziców i dzieci oraz uczniów. Bardzo ważne jest przy tym kształtowanie świadomości młodego pokolenia i popularyzowanie takich tematów jak gleba, ekologiczna gospodarka rolna oraz kompostowanie.

Więcej informacji na temat projektu Reliance w RPA

http://www.reliance.co.za/

http://www.soilandmore.nl/index.php/Sustainability-Solutions/The-CO2-neutral-logo

http://www.reliance.co.za/gallery.html

http://www.climateprojects.info/chameleon/outbox/public/196/6245/Project-Summary-Composting-SA.pdf

http://traceablevers.mh5.projektserver.de/e/2590/

http://www.podcast.de/episode/84774136/Farming+Revolution+in+South+Africa+-+compost+from+plant+waste+in+Cape+Town/